زیباترین پیام های تبریک روز معلم

زیباترین پیام های تبریک روز معلم

 

ای معلم تو را سپاس :

ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس

ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس.

ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

روزت مبارک

 

زیباترین پیام های تبریک روز معلم

 

معلم هدفت عشق است و ایثار / هزاران خفته از عشق تو بیدار

روزت مبارک

 

زیباترین پیام های تبریک روز معلم

 

اگر کسی بتواند معلم خوبی باشد ، خیانت کرده است اگر به کار خوب دیگری بپردازد .
چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خدایی است . . .

 

زیباترین پیام های تبریک روز معلم

 

یاد و خاطره قافله سالار معلمان شهید
فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری و روز معلم گرامی و جاودانه باد . . .

 

زیباترین پیام های تبریک روز معلم

 

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ
در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند . . .

 

زیباترین پیام های تبریک روز معلم

 

روزهای اول تحصیل درمکتب عشق مدام با خودم مرور میکردم

عشق یعنی حاصل جمع دل عاشق ومعشوق

عشق یعنی ضرب در ضربان یار

کاش ازعشقم درپرانتزنگهداری میکردم

افسوس که دیر شده ودرعاشقی مشروط شدم

روزت مبارک

 

زیباترین پیام های تبریک روز معلم

 

معلم هدفت عشق است و ایثار

هزاران خفته از عشق تو بیدار

روزت مبارک

 

زیباترین پیام های تبریک روز معلم

 

با یاد معلم شهید ، استاد مرتضی مطهری روز معلم را گرامی می داریم .

 

زیباترین پیام های تبریک روز معلم

 

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند .

 

زیباترین پیام های تبریک روز معلم

 

عارفان علـم عاشـق می شوند / بهـترین مردم معلـم می شـوند

عشق با دانش متمم می شود / هر که عاشق شد معلم می شود

روز معلم مبارک باد