اس ام اس عاشقانه دوران دوستی و نامزدي

اس ام اس عاشقانه دوران دوستی و نامزدي

 

طرح چشمان تو در ذهن من زيباترين تصوير…هاست لبخند تو در گوش من آواي دوستت دارم…هاست چند قدم با من بيا اين خاطره انگيز ترين همراهي…هاست

 

*******************

 

يروزي بغلش ميکني و از اون روز به بعد تو تکرار تجسم بغل کردنش زندگي ميکني:) و اين يعني خود زندگي

 

*******************

 

وقتي آدم طرفش را “عاشقانه” دوست داشته باشد براي ديدنش هيجان دارد و لحظه شماري ميکند وقتي بازي دو طرفه باشد ارزش هيجانش را دارد…

 

*******************

 

اس ام اس عاشقانه دوران دوستی و نامزدي
اس ام اس عاشقانه دوران دوستی و نامزدي

 

دوست داشتن را؛ از نگرانى هاى گاه و بى گاه از “دوستت دارم” هاى يکدفعه اى از شب بيدارى ها و صحبت هاى طولانى از قهر هاى بيهوده و کوتاه از نوعِ نگاه ها ميشود فهميد…

 

*******************

 

دوست داشتنت

هر روز تکرار مي شود

و اين تنها برنامه اي ست

که مدتهاست تکرارش را دوست دارم

 

*******************

 

من با دست هاي آويخته ي تو در فروردين که هيچ در اسفند هم شکوفه مي دهم …

 

*******************

 

گفت: خيلي برام وحشتناکه! گفتم: چي وحشتناکه؟ گفت: ميدوني؟ اگه تو رو پيدا نمي کردم، اگه تورو نمي ديدم، الان من توو چه حالي بودم؟

 

گفتم: ديوونه اي بخدا، اين فکرا چيه ميکني؟ گفت: نه جدي! هميشه از اين ميترسم اگه عاشقت نميشدم چي ميشد؟ صورتمو به سمتش برگردوندم و آهسته بهش گفتم : اونوقت خودم عاشقت مي شدم…

 

*******************

 

جواب ”دوستت دارم” هرچي ميخواد باشه، مهم اينه که جسارت داشتي احساستو به زبون آوردي…

 

*******************

 

به چشمانت خيره ماندم و باز هم يادم رفت که بگويم ؛ دوستت دارم …

 

******************

 

دوستـــــت دااااارم به اضافه ي ســـــه نقطه… تا بدوني من … و دوستـــــت داااارم هايم امتداد داريم… در تـــــو تا هميشـــــه…

 

*******************

 

حس خوب لذت دنيا داشتن کسي‌ است که دوست داشتنش حواسي براي آدم نمي گذارد…

 

*******************

 

نَبوده نيست وَ نَخوآهَد بود عَزيزتَر اَز تُ کسى بَرآىِ مَنْ

 

*******************

 

بـي تـو مـن اهـل هـمه جـا و هـيچ کـجايم در عـشق ..

 

*******************

 

دوست داشتن نم نم باران است، کم کم مي آيد و به درازا ميکشد، باراني دوستت دارم

صبحي که شروعش با تو باشد ، خورشيد ديگر اضافيست

 

*******************

 

در اين آشفته بازار هر چقدر هم که گران باشد باز هم خريدارم نازت را ميگويم

 

*******************

 

در طول يک ديوار روياي يک ديدار اينجا سکوت محض دلتنگي بسيار

 

*******************

 

من به خود ميبالم که در اين عصر يخي عشقي دارم که دلش آيينه خورشيد است

 

*******************

 

ضربان قلبم با تو : _/_/_/_ دور از تو : __ __ بدون تو : _____

 

*******************

 

گاهي اوقات آرزو مي کنم اي کاش تک پرنده عاشقي بودم که ميان صدها هزار پرنده بتوانم به قله بلند سرزمين هستي برسم و پرواز کان نغمه سر دهم که… من شيداي تو وعاشقانه دوستت دارم