زیباترین متن های تبریک روز مرد و روز پدر

زیباترین متن های تبریک روز مرد و روز پدر

 

همسر بی همتای من ، با یک دنیا عشق روز مرد را به تومهربانترین و تنها تکیه گاهم تبریک میگویم و آزروی بهترین ها را برایت دارم

 

زیباترین متن های تبریک روز مرد و روز پدر

 

” پدر ”پدر که باشی سردت می شود ولی کت بر شانه فرزند می اندازی.چهره ات خشن می شود و دلت دریایی، آرام نمی گیری تا تکه نانی بیاوری.پدر که باشی، می خواهی ولی نمی شود، نمی شود که نمی شود.

 

در بلندایی از این شهرت مشت نشدن ها بر زمین می کوبیپدر که باشی عصا می خواهی ولی نمی گویی .هر روز خم تر از دیروز، مقابل آینه تمرین محکم ایستادن می کنی.پدر که باشی حساس می شوی به هرنگاه پرحسرت فرزند به دنیا،تمام وجود خودت را محکوم آرزوهایش می کنی!

 

پدر که باشی در کتابی جایی نداری و هیچ جایی زیر پایت نیست .بی منت از این غریبه گی هایت می گذری تا پدر باشی .پشت خنده هایت فقط سکوت میکنی.پدر که باشی به جرم پدر بودنت حکم همیشه دویدن را برایت بریده اند ،بی هیچ اعتراضی به حکم ، فقط می دوی و درتنهایی ات نفسی تازه می کنی.پدر که باشی پیرنمی شوی ولی یک روز بی خبر تمام می شوی و پشت ها را خالی می کنی ،با تمام شدنت ،حس آرامش را بعد از عمری تجربه کنی.پدر که باشی در بهشتی که زیر پای تو نبود هم دلهره هایت را مرور می کنی.” تقدیم به همه پدران دنیا”

 

 متن های تبریک روز مرد و روز پدر
متن های تبریک روز مرد و روز پدر

 

به افتخار بهترین بابای دنیا وقتی بچه بودم منو میزاشتی رو دلت و ازم میپرسیدی قلب بابا کیه؟ منم با صدای کودکانه میگفتم: مـــن بازم میپرسیدی جیگر بابا کیه؟ میگفتم: مـــــن و باز میپرسیدی چشم بابا کیه؟ میگفتم: مـــــن اون موقع ها درک نمیکردم قلب بابا بودن و جیگر بابا بودن و چشم بابا بودن یعنی چی!؟

 

اینو وقتی متوجه شدم که صورتت پر از چروک شده و موهات رنگ سیاهشو داده به سفیدی!

 

بابایی تمام موهاتو دیدم ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮم سفید شد و از زجرکشیدن من آروم آروم شکستی…

 

آره تازه فهمیدم قلب بابا بودن یعنی وقتی تو ناراحتی من دل تو دلم نیست ، جیگر بابا بودن یعنی وقتی مریضی و ناخوشیتو میبینم جیگرم آتیش میگیره و چشم بابا بودن یعنی وقتی نور چشمات کم شدن چشمای منم خیس شدن

 

زیباترین متن های تبریک روز مرد و روز پدر

 

من نمی‌فهمم چرا هیچ کس نمینویسد از مردهــااز چشم‌ها و شــانه‌ها و دستهایشــان… … از آغوششاناز عطر تنشـان،از صدایشــان…پررو می‌شوند؟خب بشوند….مگر خود ما با هر دوستت دارمی تا آسمـان نرفته‌ایم؟مگر ما به اتکــاء همین دست‌هاهمین نگاه‌هاهمین آغوشهـا، در بزنگاههای زندگیسرِپا نمانده‌ایم؟…من بلد نیستم در سـایه، دوست داشته باشممن می‌خواهم خواستنم گوش فلک را کر کندمن می‌خواهممَردَم بداند دوستش دارم….

 

زیباترین متن های تبریک روز مرد و روز پدر

 

ای کاش گذر زمان در دست من بود تا لحظه های شیرین با تو بودن رااینقدر طولانی میکرم که برای بی تو بودن وقتی نمیماند روزت مبارک

 

زیباترین متن های تبریک روز مرد و روز پدر

 

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “به همراه یک آسمان عشق و تمنا تقدیم به تو همسر عزیزم ، روزت مبارک

 

زیباترین متن های تبریک روز مرد و روز پدر

 

چه حکایت جالبیست ، کلمه ی زندگی با “زن” آغاز میشود و مردن با “مرد”…روز مرد مبارک باد

 

زیباترین متن های تبریک روز مرد و روز پدر

 

امروز به نام پدران نام گرفت / زن رفت و ز همسر خودش وام گرفتهر مرد در این روز بدیدم، کادو / جوراب ، لباس زیر یا مام گرفت

وای روز مادر و روز پدر / جدم از ناراحتی آید به درروز مادر یک النگو می دهم / زن دهد جوراب در روز پدر

تازه پول دومی را هم زمن / می ستاند از طریق گل پسرقیمت جوراب من هم لاجرم / از النگو هست قدری بیشتر !

 

زیباترین متن های تبریک روز مرد و روز پدر

 

اینکه از جیب پدر بچه او با خبر استاینکه زن درک کند شوهر او در بدر استاینکه احساس کند وضع چقدر خر تو خر است !بهترین هدیه روز پدر است !

 

زیباترین متن های تبریک روز مرد و روز پدر

 

همسر بی همتای من ، با یک دنیا عشق روز مرد را به تومهربانترین و تنها تکیه گاهمتبریک میگویم و آزروی بهترین ها را برایت دارم دوست دار تو . . .