آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

 

 

 

 

طرف توی جهنم بشکن میزد، گفتن چته گفت پروندم گم شده

 

آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دارآخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

 

آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دارآخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

 

دیروز در یک سانحه تمامی افراد یک اتوبوس کشته شدند در این تصادف طرف از پشت چشمای راننده رو گرفته بود و میگفت بگو من کیم؟

 

آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دارآخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

 

آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دارآخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

 

ب طرف میگن میدونستی ب نفت میگن طلای سیاه
می‌بینن فرداش ی ۴ لیتری انداخته گردنش

 

آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دارآخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

 

 

آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دارآخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

 

به طرف میگن با اداره جمله بساز، میگه: ا داره بارون میاد

آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دارآخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

 

آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دارآخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

طرف هنوز با خودش درگیره که چرا خواهرش ۲ تا برادر داره
خودش یکی

آخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دارآخرین اس ام اس و جوکهای جدید خنده دار

 

طرف به خاطر اینکه نیرو انتظامی دیش ماهواره اش رو نگیره ، روش مینویسه : بسم الله الرحمن الرحیم،آب گرمکن خورشیدى