جوک های باحال

جوک های باحال

 

پسره پست گذاشته بود:

.

.

به دندونام حسوديم ميشه………اونا مينا دارن اما من حتي دريغ از یک سكينه!!

.

.

حالا شما هی بگین کمبود شوهره …!

 

جوکهای جدید و خنده دار, جوکهای جدید و باحال

جوکهای جدید

 

مامانم سوزن و گذاشته رو دسته مبل افتاده گم شده همه بسيج شديم دنبالش می گرديم

اومده صحنه رو بازسازی ميکنه يه سوزن ديگه ميزاره ميندازه ببينه کجا می افته

هيچی ديگه الان همه داريم دنبال دو تا سوزن می گرديم

 

جوکهای جدید و خنده دار, جوکهای جدید و باحال

 جوکهای جدید خنده دار

 

انصافا تخمه آفتابگردون

.

.

به مراتب با نظم و ترتیب بیشتری نسبت به انار یک جا نشسته

حیف که استعدادش به چش نیومده

 

جوکهای جدید و خنده دار, جوکهای جدید و باحال

جوکهای جدید و خنده دار

 

دلجویی یارو از زنش:

دیروز چت بود؟

هیچی

-امروز چته؟

هیچی

نبینم فردا چت باشه ها …!!

 

جوکهای جدید و خنده دار, جوکهای جدید و باحال

جوکهای جدید و باحال

 

ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ

ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﯽ ﺷﺪ؟

ﺷﺎﻩ ﺩﻕ ﮐﺮﺩ!

ﻭﺯﯾﺮ ﺭﻓﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ!

ﺍﺳﺐ ﻓﻠﺞ ﺷﺪ !

ﻓﯿﻞ ﺧﺮﻃﻮﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ !

ﺳﺮﺑﺎﺯﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻮﺩﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ!

 

جوکهای جدید و خنده دار, جوکهای جدید و باحال

مطالب طنز و خنده دار

 

‏اون وقتی که فهمیدیم اگه ازدواج کنیم بهت عیدی که نمیدن هیچ باید به بچه های فامیل خودت و همسرت عیدی هم بدی

همون یه ذره میل به ازدواجم هم پرید