متن طنز و رسمی تبریک عید نوروز

متن طنز و رسمی تبریک عید نوروز

متن طنز و رسمی تبریک عید نوروز     دعاي شب عيد کارمندان:   خداوندا. ميوه ها وآجيل هايم رابه تو مى سپارم .آنهارا از گزند مهمانان مصون دار. پروردگارا.مكر مهمانانى كه تعدادشان راپشت آيفون تصويرى ،كمتر از انچه هستند نشان مى دهند،به خودشان باز...