طنز/ رفتارشناسی سر جلسه امتحان!

  طنز/ رفتارشناسی سر جلسه امتحان! طنز های جالب و خنده دار   وقتی اصلا درس نخوانده‌اید: این حالت مخصوص زمانی است که شما بادهای موسمی هم بارتان نیست. بنابراین قبل از شروع امتحان باید تا می‌توانید به دنبال خرخوان و بلدِ کلاس بگردید و...