تولد مرداد ماهی ها

اس ام اس تبریک تولد مرداد ماهی ها

اس ام اس تبریک تولد مرداد ماهی ها   مرداد ماهی .یعنی:غرور .. یعنی:حرف خودش …یعنی:لجباز و یه دنده ..   مرداد ماهی .. یعنی آرامش … مرداد ماهی ..:یعنی اگه بهش خیانت کردی دیگه نباید بیای سراغش…..   مرداد ماهی …:یعنی داشتن یه قلب...