مجموعه ای از حدیث های زیبا –

مجموعه ای از حدیث های زیبا –

 |

به کوچکی گناه نگاه نکن

بلکه به بزرگی کسی نگاه کن

که از او نافرمانی کرده ای

 رسول خدا (ص)

حدیث های زیبا

محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من

کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد.

امام صادق

حدیث های زیبا

امیرالمومنین علی (ع) فرمودند:

من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا

از ایشان پرسیدند:

مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است؟

فرمود: دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت است

  و زندگی ، نگریستن در چشم کودک یتیمی است

که از پس پرده ی شوق به انسان می نگرد

حدیث های زیبا

هر چیز دارای سیماست

سیمای دین شما نماز است .

امام علی

حدیث های زیبا

قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم

ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

امام علی (ع)

حدیث های زیبا

کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم

موجب خشم و غضب خداوند شود

خداوند او را به مردم وا می گذارد.

امام حسین

حدیث های زیبا

خدا را بخوانید

و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید

و بدانید که خداوند

دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد.

رسول خدا

حدیث های زیبا

توکل بر خداوند

مایه نجات از هر بدى و محفوظ بودن از هر دشمنى است.

امام علی (ع)

حدیث های زیبا

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر میدهد :

تعدی و ناسپاسی پدر و مادر

رسول خدا

حدیث های زیبا

آنگاه که روزه مى ‏گیرى

باید چشم و گوش و مو و پوست تو

هم روزه ‏دار باشند.

(یعنى از گناهان پرهیز کند.)

امام صادق

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مجموعه ای از حدیث های زیبا –

 |

به کوچکی گناه نگاه نکن

بلکه به بزرگی کسی نگاه کن

که از او نافرمانی کرده ای

 رسول خدا (ص)

حدیث های زیبا

محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من

کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد.

امام صادق

حدیث های زیبا

امیرالمومنین علی (ع) فرمودند:

من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا

از ایشان پرسیدند:

مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است؟

فرمود: دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت است

  و زندگی ، نگریستن در چشم کودک یتیمی است

که از پس پرده ی شوق به انسان می نگرد

حدیث های زیبا

هر چیز دارای سیماست

سیمای دین شما نماز است .

امام علی

حدیث های زیبا

قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم

ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

امام علی (ع)

حدیث های زیبا

کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم

موجب خشم و غضب خداوند شود

خداوند او را به مردم وا می گذارد.

امام حسین

حدیث های زیبا

خدا را بخوانید

و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید

و بدانید که خداوند

دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد.

رسول خدا

حدیث های زیبا

توکل بر خداوند

مایه نجات از هر بدى و محفوظ بودن از هر دشمنى است.

امام علی (ع)

حدیث های زیبا

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر میدهد :

تعدی و ناسپاسی پدر و مادر

رسول خدا

حدیث های زیبا

آنگاه که روزه مى ‏گیرى

باید چشم و گوش و مو و پوست تو

هم روزه ‏دار باشند.

(یعنى از گناهان پرهیز کند.)

امام صادق

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مجموعه ای از حدیث های زیبا –

خرید بک لینک

استخدام