پیام تسلیت به انگلیسی

 

پیام تسلیت به انگلیسی

جملات تسلیت گفتن به انگلیسی, پیام تسلیت به انگلیسیپیام تسلیت فوت

پیام تسلیت یک پیام صمیمانه یا دلسوزانه است که در زمان غم و اندوه از دست دادن عزیزی، برای کسی ارسال می کنید.

 

هنگامی که شخصی عزیز خود را از دست می دهد ، یکی از کارهای ضروری که باید انجام دهید نشان دادن همدلی است. پیام های تسلیت قابل قبول ترین راه برای نشان دادن همدردی با افراد است. شما می توانید یک پیام تسلیت صمیمانه بگویید یا ارسال کنید که همدردی شما را منتقل می کند.

در ادامه تعدادی پیام تسلیت انگلیسی برای همدری با عزیزانتان در خارج از کشور آماده کرده ایم :

 

“I’m sorry for your loss. May God ease this painful period for you. Stay strong.”

 

ابراز همدردی به انگلیسی, تسلیت گفتن به انگلیسی

پیام تسلیت به انگلیسی

 

It’s terrible to hear about your loss and I express my sincere sympathy to you and your family

 

ابراز همدردی به انگلیسی, تسلیت گفتن به انگلیسی

پیام تسلیت

 

My heart goes out to you and your family on the passing of your husband, father and best friend, know that you are in my thoughts and prayers

 

ابراز همدردی به انگلیسی, تسلیت گفتن به انگلیسی

پیام تسلیت فوت پدر به انگلیسی

 

My deepest sympathies go out to you and your family. May God give you the peace that you seek

 

ابراز همدردی به انگلیسی, تسلیت گفتن به انگلیسی

پیام تسلیت به انگلیسی

 

Please accept my condolences, just know that I am here for you, please don’t hesitate to reach out, especially during this difficult time

 

ابراز همدردی به انگلیسی, تسلیت گفتن به انگلیسی

پیام تسلیت به انگلیسی

 

“My heartfelt sympathy for the loss of your husband. I know you had a great marriage and loved him so much. I share your grief at this trying time.”

 

جملات تسلیت گفتن به انگلیسی, پیام تسلیت به انگلیسیابراز همدردی به انگلیسی

 

My heartfelt condolences go out to you and your family. I will surely miss the presence of a truly lovable and kind person

 

ابراز همدردی به انگلیسی, تسلیت گفتن به انگلیسی

متن پیام تسلیت به انگلیسی

 

In this sorrowful time, we would like to extend to you our heartfelt condolences. May our Lord comfort you and your loved ones