مسجد کاپیتان کلینگ در اواخر دهه 1700 برای اولین بار توسط سربازان شرکت هند شرقی که از جمله اولین ساکنین مسلمان درپنانگبودند، بنا شد ویکی از جاذبه های تور مالزی بشمار می آید.

مسجد کاپیتان

در 1801، به این جامعه به رهبری چادر میدین مریکان که به "کاپیتان کلینگ" نیز معروف می باشد ، یک قطعه زمین 18 آکری اهدا شد. مسجد اصلی از آجر ساخته شده بود و یک طبقه داشت، اما با گذشت سال ها، بازسازیهای بسیاری روی این مسجد صورت گرفت. دیوار کوتاهی در اطراف این مسجد سفید کشیده شده است و گنبد و برج های زرد رنگ به سبک مغول آن را آراسته اند. همچنین یک مدرسه (محلی برای برگزاری کلاس های مذهبی) در ساختمان مسجد وجود دارد. مناره بلند آن، که روزی موذن از آن برای اذان گفتن استفاده می کرد، در گوشه خیابان باکینگهام و پیت قرار گرفته است.