جشن های کشور مالزی

روز وساك

جشن روز «وساك» در ماه «مي» توسط بودايي‌ها نجام می پذیرد . اين جشن از سپيده صبح آغاز و بوداييان در معبدها براي تامل درباره هشت فريضه مقدس در كنار هم جمع مي‌شوند. در اين روز مراسم بخشش ، غذا دادن به مستمندان ، پرهيز از خشم ، روشن كردن عود و دعا نیز برگزار مي‌شود و سرود راهبه‌ها «ساتراس»‌ را به ‌طور ‌هماهنگ با هم در لباس ‌زعفراني ‌رنگ‌ مي‌خوانند.

 

جشن ارواح گرسنه

 بودائیها و تائوئیها در پانزدهمين روز از هفتمين ماه قمري‌ جشن ارواح گرسنه برگزار مي‌گردد. آنها بر اين اعتقادند كه دروازه جهنم همواره باز است و مه ارواح گرسنه زمين را براي پيدا كردن غذا و انتقام گرفتن از كساني كه آنها را در زندگي‌ دنیا به راه نادرست کشانده‌اند ، به جستجو مي‌پردازند .

ديپاوالي
جشن چراغها در ماه هندي «كارتيك» (اكتبر/ نوامبر) انجام می گردد. این جشن باشکوه نمادیست از موفقيت «لرد كريشنا» بر چند پادشاه شياطين ناراكاسورا . اين جشن بازگشت راما را پس از 14 سال تبعيد اعلام مي‌كند . در اين روز هندوها در سپيده دم از خواب برمی خیزند ، خود را با روغن‌ گياهي شستشو داده ، لباسهاي جديد برتن مي‌كنند و دعاي مخصوص مي‌خوانند. منازل هندوها بوسيله چراغهايي از كوزه‌هاي سفالين كه با روغن نارگيل و ويكس پر شده‌اند ، نوراني می گردد . آنها بر اين اعتقادند كه با اين كار «خداي ثروت» را به خانه هاي خود دعوت مي‌كنند.

تايپو‌سام:
 این جشن بزرگ توسط هندوها در دهمين ماه تقويم هندي‌ها انجام مي‌شود. تايپوسام در واقع سالگرد جشن‌ تولد «لرد سوبرامانيا» كه بنام «لرد موروگا» جوانترين پسر «لرد شيوا»معروف است ، برگزار می شود. قبل از اين روزمعمولا هندي‌ها خود را براي روزه گرفتن، پرهيز از بعضي غذا‌ها و خويشتن‌ داري مهیا مي‌‌كنند. هواداران اين مذهب «كاواديس» قاب‌هاي چوبي كه به وسيله پرطاووس وگل تزئين شده‌ را به وسيله قلاب‌هايي به خود مي‌بندند ، به اين صورت كه آن‌ها را در بدن خود فرو مي‌كنند. ديگران نيز در مقابل انواع دردها از طريق خراش دادن گونه‌ها و زبان‌هاشان توسط ميخ‌ها و قلاب‌هاي فلزي مقاومت مي‌كنند. اين خود آزاري در عوض‌ دريافت بخشش‌ ازسوي خدايان‌ و يك‌ نوع توبه محسوب می گردد.

جشن شيريني ماه و فانوس:

جشن شيريني ماه كه به نام جشن «اواسط پاييز» هم شهرت دارد در پانزدهمين روز از هشتمين ماه تقويم چيني‌ها برپا مي‌شود. اين جشن بيشتر يك جشن تاريخي است تا يك جشن مذهبي اين روز انقلاب موفقيت آميزي را كه بر ضد فرمانرواي مغول در قرن چهاردهم در چين انجام گرفت اعلام مي‌كند. بنابر يك افسانه، رمز پيروزي و نقشه مبارزه عليه مغولها در شيريني ماه پنهان بود و شيريني ماه به طور وسيعي بين ديگران توزيع شد. فانوس هم به عنوان علائمي در شب بر روي تپه‌ها و بلنديها استفاده مي شد. در حال حاضر اين جشن همراه با تهيه كيك ماه و فانوس برپا مي‌شود و در مكان معيني مسابقه اي بين فانوسها مي‌شود و در مكان ثابت مسابقه اي بين فانوسها برگزار می شود.


سال نو چيني‌ها:

مراسم سال نو چيني ها در اولين روز از سال قمري چينيهاي مقيم مالزي برپا مي‌شود. اين جشن مهمترين جشن سالانه براي تمام چين است. بر طبق بروج دوازده گانه چيني، هر سال اسم يكي از حيوانات را به خود مي‌گيرد. خانه‌ها مرتب و تميز و براي روز بزرگ تزئين مي شوند، در اين روز تمام بدهي ها تسويه مي‌شوند و دعا و نيايش انجام مي‌گيرد.

لباسهاي جديد خريداري و مقدار زيادي غذا آماده مي شود، بعضي از اعضای خانواده كه از این جمع صمیمی دور بوده‌اند مجددا به جمع خانوادگي باز ‌مي‌گردند. كارتهاي تبريك سال نو بين دوستان و اقوام پخش مي‌شوند و شام مخصوصي براي تازه شدن ديدارها در شب سال نو طبخ مي‌گردد. بد‌ زباني و صحبت از موضوعات نامربوط در اين روز ممنوع است، رقص شيرها و آتش بازي نیز از سایر برنامه های این جشن بزرگ است . كاغذهاي قرمزرنگ كه نشان دهنده سعادت و ثروت چينيهاست نیز در جلو و داخل خانه ها چسبانده مي شوند. كيف قرمز محتوي پول به كوچترها و بزرگترها هدیه داده مي شود و منازل با درهاي باز آماده ملاقات و پذيرايي اقوام و دوستان از نژاد و اقوام مختلف است. سال جديد بعد از پانزدهمين روز از ماه نو سپري مي‌شود و جشن سال نو باپايان‌يافتن جشن(ChapGohMei) پايان مي‌پذيرد.

Chap Goh MEI:

اين جشن در پانزدهمين شب سال نو چيني ها همراه با دعا و تعيين زمان پايان سال نو انجام می شود  . خانه ها براي آخرين روز جشن دوباره با ریسه های چراغ ها نوراني مي‌شوند. بعد از اين روز همه مردم مجددا، سركارهاي خود باز مي گردند و هركس مشتاقانه منتظر رسيدن سال جديد بعدي چيني خواهد بود .

malaysiaticketnet.ir