باغ اسپایس به طور فوق العاده ای آرام و مکان مناسبی برای غرق شدن در شگفتی های طبیعت مادراست و یکی از مکانهای دیدنی ، تور مالزی میباشد.

Spice Garden

این باغ مخفی و واقعی جای بی نظیری می باشد.این جهان کوچک اکوسیستم های مختلف با مساحتی بیش از 3.2 هکتار زیستگاه بیش از 500 گونه گیاه متعلق به مالزی و مناطق دیگر است.