Back to Top

اقامت در مالزی

تدابیر مالی جلوگیری از تاثیر بحران اقتصادی بر اقتصاد

تدابیر مالی مالزی برای جلوگیری از تاثیر بحران اقتصادی بر اقتصاد کشوربسیار مهم بوده است.زیرابرخی از کشورها در ابتدا وام هایی کلان ارائه کردند که باعث شد در مراحل بعدی نتوانند رشد مالی داشته باشند، اما مالزی بر خلاف این کشورها وام اولیه بالایی ارائه نداد.

تدابیر مالی جلوگیری از تاثیر بحران اقتصادی بر اقتصاد

اقامت در مالزی و خرید ملک

طبق قانون به تمامی افرادی خارجی که در مالزی زندگی می کنند اجازه خرید واحد های اقامتی داده خواهد شد که ارزش آن بیش از 250،000 رینگت (75 میلیون تومان) می باشد و همه ی این خریدها باید به وسیله مقامات ایالتی تائید شوند.

البته هیچ نوع مالیاتی به سود فروش ملک تعلق نخواهد گرفت و خارجیان برای خرید ملک در مالزی می توانند از بانک نیز وام دریافت کنند.

خرید ملک در مالزی

مزایای برنامه MM2H

برای اقامت در مالزی دولت مالزی معتقد است در صورتی که برای اعضاء برنامه MM2H دلایل و انگیزه های بیشتری برای زندگی در مالزی فراهم شود اقامت آنها در مالزی لذت بخش تر و راحت تر می گردد.

همه ی متقاضیان شرکت در این برنامه از برنامه ها و مزایای خاصی که دولت مالزی در نظر گرفته است راضی هستند.

مزایای بسیار خوبی برای اعضاء MM2H  در نظر گرفته اند که شامل موارد مختلف است.

اقامت در مالزی

برخی دیگر از شرایط منع شرکت در برنامه MM2 (مالزي خانه دوم من)برای اقامت

برخی دیگر از شرایط منع شرکت در برنامه MM2 (مالزي خانه دوم من)برای اقامت عبارتند از:

1-افرادی كه به مقامات دولتي درمالزي توهين كنند و يا افرادي كه يكي از مقامات دولتي را ترور كنند و يا كساني كه به طرفداري و يا آموزش  تخريب غير قانوني املاك و دارائي ها بپردازند، جزء افراد ممنوع شده برای اقامتمحسوب میگردند.

مالزی

شرایط منع شرکت در برنامه MM2 (مالزي خانه دوم من)برای اقامت

افرادی هستند که به واسطه برخی اتفاقات نمي توانند براي اقامت MM2 (مالزي خانه دوم من) اقدام نمایند.چند مورد را یادآور میشویم.

1-افرادی كه ورودشان به مالزي غير قانوني بوده و يا به طريق غير قانوني وارد مالزي شده اند.

مالزی

 

شرایط متقاضیان دارای سن بیشتر از 50 سال

متقاضیان دارای سن بیشتر از 50 سال برای گرفتن اقامت در مالزی لازم است تا یک سری شرایط این کشور را پذیرا باشند.ازجمله اینکه دارای سرمایه ثابت در حدود 150.000 رینگت باشند که آنرا در یك حساب بانكی مالزی سپرده کنند.

مالزی

صفحه1 از2